สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการฯ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการฯ

ประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร จำนวน 200 อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 
การรับสมัคร
ให้ผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในจังหวัดใดไปใช้สถานที่สอบ ณ ที่ตั้งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามกลุ่มจังหวัด 11 กลุ่มจังหวัดตามรายละเอียดแนบ ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links