กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา 
2. เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 24 อัตรา 
3. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
4. พี่เลี้ยง จำนวน 7 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links