มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
 
การรับสมัคร
วันที่ 9 - 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links